POSJETA POLICIJE PRVIM RAZREDIMA

Datum objave: 6.11.15 Objavio: admin

Policijska uprava Ilidža je i ove školske godine posjetila našu školu. U četvrtak, 29.10.2015.godine u prostorima multimedijalne sale, gosti su se družili sa našim najmlađim učenicima, našim prvačićima, s namjerom da ih informišu o zanimanju policajca,te da ih nauče o kretanju u saobraćaju. Nastavnim planom i programom za prvi razred iz predmeta Moja okolina, tema saobraćaja je obavezna i već su je realizovali, pa su prvačići „spremni“ došli na predavanje. Vješto su odgovarali na pitanja koja su im policajci postavljali, te se nisu dali zbuniti. Učenici prvih razreda su također, pogledali i edukativni crtani film „Pažljivko“ koji govori o kretanju pješaka u saobraćaju.
S obzirom da nam je svima najvažnija njihova sigurnost, te ponašanje u saobraćaju na putu od škole do kuće i obrnuto, nadamo se da će sadržaje koje su naučili i primjenjivati, poštujući pravila kretanja, saobraćajne znake, pri tome upozoravajući i nas, odrasle na greške koje činimo u saobraćaju.

Policija i prvačići