STRUČNO USAVRŠAVANJE – TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ

Datum objave: 16.01.17 Objavio: admin

Stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju je neizostavan segment cjeloživotnog učenja i unapređenja kvaliteta njihovog rada. U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnika, u ponedjeljak, 19.12.2016. godine, nastavnik Tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Kalić Emil, je u IX- 3 razredu, realizovao ogledni čas. Nastavna jedinica časa glasila je Razvoj motoričkih sposobnosti, a čas je zbog svog inovativnog pristupa i odabira izuzetno zanimljivih nastavnih pomagala, koja su vrlo vješto prezentirana metodom demonstracije bio veoma interesantan, kako učenicima, tako i gostima koji su prisustvovali času.

Primjena novih trenažnih pomagala od pvc plastike imala su za cilj pokazati kakav uticaj imaju na razvoj biopsihosocijalnog statusa učenika, te razvoj motorike i zadovoljiti potrebu za igrom i kretanjem, te  razvijati interes za bavljenje sportom.

Učenici su pripremljeni za rad poučnim skečom (kako smanjiti upotrebu telefona kod školske djece), a ubaciti aktivnost i igricu (zapamti svoj broj), te nakon toga uz adekvatnu muziku pristupili su vježbama oblikovanja u cilju što bolje pripreme određenih dijelova muskulature.

U glavnom dijelu sata uz grupni oblik rada, te primjenu novih rekvizita i pvc pomagala predočene su metode popravljanja motoričkih sposobnosti i mnoštvo zahtjevnih vježbi. Usmjeravani stručnim nadzorom predmetnog nastavnika, učenici su prezentovali niz vježbi, počevši od vježbi ravnoteže, preciznosti, trx- vježbi, vježbi koordinacije, izdržljivosti, te snage- agilnosti, brzine do plank vježbi i poligona spretnosti.

Kao dodatna propratna motivacija učenicima je prezentovan i moto časa, koji je bio izložen na vidljivom mjestu, a glasi: „Ulagati u sebe je najbolja investicija!“

Na koncu su svi zajedno pogledali kratak film svoga rada prezentovanog na ovom času, te imali priliku analizirati sve etape, podijeliti iskustva, sugestije, kritike sa prisutnim gostima.

Efektna poruka koju su nam poslali glasi:

„Cilj je da učenici vježbaju i zdravo žive danas.

Još važnije je da vježbaju i zdravo žive cijeli svoj život.“

N e   z a b o r a v i  !!!

FOTOGALERIJA