Časopis „Mladi i škola“

Datum objave: 7.05.18 Objavio: admin

Dragi naši učenici, pred vama je prvi broj časopisa „Mladi i škola“, čiji je izdavač Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.
Časopis „Mladi i škola“ će obuhvatati i promovirati sadržaje i aktivnosti koje realiziraju sve
predškolske ustanove te osnovne i srednje škole sa područja Kantona Sarajevo. Pored toga, časopis će objavljivati i članke različitog sadržaja, a koji su u vezi sa odgojem i obrazovanjem. Znamo da ćete pokazati interes za ovo novo javno glasilo u kojem će, nadamo se, biti objavljivani i prilozi iz naše škole.

Časopis u elektronskoj formi možete pogledati na linku:

Mladi i škola