DRUGA OSNOVNA ŠKOLA – PRIMJER INKLUZIVNE ŠKOLE

Datum objave: 8.10.18 Objavio: admin

Već nekoliko godina „Druga osnovna škola“ je aktivan učesnik projekta  „Inkluzivno obrazovanje“,  a primjer je škole koja inkluziju primjenjuje već dugi niz godina.  Održane su brojne obuke za nastavnike u okviru navedenog projekta, čiji su organizatori i realizatori UNICEF u Bosni i Hercegovini i Udruženje „DUGA“.U toku 2018. godine, imali smo priliku učestvovati u obuci na temu „Učenje i podučavanje matematičkih pojmova“. Generalni cilj je bio upoznati se s pojmom i načinima funkcionalnog učenja u nastavi matematike. Zanimljive grupne i kolektivne praktične aktivnosti su bile samo dio obuke.

Posebnu pažnju i interes privukle su aktivnosti vezane za korištenje NUMICON pomagala u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti. Obuka je bila veoma korisna, jer su sve aktivnosti bile isključivo vezane za praktične primjere iz prakse, te razmjenu iskustava stečenih u radu s djecom.

Naši učenici su dobili priliku da NUMICON koriste u nastavi, kako Matematike, tako i drugih nastavnih predmeta, a nastavnici da unaprijede ambijent za optimalna postignuća u procesu nastave i učenja.

U okviru projekata, našoj školi je doniran nastavni materijal koji obuhvata multimedijalnu opremu i nova nastavna učila. Na taj način je olakšan rad nastavnicima, a naši učenici na lakši i zanimljiviji način usvajaju nastavne sadržaje.

Kontinuirani profesionalni razvoj i stalno usavršavanje nastavnika je značajan i sveobuhvatan proces, jer oni nisu više jedini autoritet po pitanju izvora znanja i informacija, niti je škola jedini centar učenja i razvoja mladih. U zavisnosti od socijalne sredine u kojoj žive i rade, ekonomskog statusa, nivoa obrazovanja i životnog iskustva, očekivanja savremenih roditelja od škole veoma su raznovrsna.

Ponosni smo što smo dio tima “DRUGE OSNOVNE ŠKOLE“, inkluzivne škole, škole za pomoć i podršku, uvažavanje drugog i drugačijeg, škole budućnosti. Mi mijenjamo pristup podučavanju, obezbjeđujemo ambijent za optimalna postignuća u procesu nastave, gdje će svako dijete ostvariti svoje pune razvojne potencijale i zagarantovana prava, a sve u skladu s njegovim realnim mogućnostima.

Zahvaljujemo se UNICEF-u u BiH i Udruženju „DUGA“, jer su prepoznali našu školu kao primjer inkluzivne škole i omogućili nam da budemo dio inkluzivnog tima.

Želimo uspješno obrazovanje i odgoj svakog djeteta!

FOTOGALERIJA