Implementacija pilot projekta „Elektronski dnevnik“

Datum objave: 4.05.18 Objavio: admin

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo pokrenulo je niz aktivnosti u cilju unapređenja odgojno-obrazovnog rada u školama. Jedna od njih je i provođenje pilot programa za vođenje odjeljenske knjige u elektronskom obliku, čiji je cilj osiguranje bolje transparentnosti i komunikacije na relaciji učenik-nastavnik-roditelji.“E-dnevnik” predstavlja aplikativni softver, namjenski razvijen za potrebe digitalnog vođenja pedagoške administracije i evidencije u osnovnim školama na području Kantona Sarajevo. Softverska aplikacija „Elektronski dnevnik” ima i dodatne funkcionalnosti koje omogućava upotreba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nastavlja sa pilot projektom implementacije elektronskog dnevnika u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, pa tako i u našoj školi.  U drugom polugodištu ove školske godine se realizuje i druga faza navedenog projekta, a koji se do sada uspješno realizovao u deset osnovnih škola na području Kantona Sarajevo.

Aplikacija „E-dnevnik“ u velikoj mjeri olakšava vođenje pedagoške administracije i evidencije, a ima za cilj, između ostalog, unapređenje saradnje sa roditeljima tj. njihova stalna informisanost o uspjehu učenika. Elektronski dnevnik također omogućava nastavnicima, razrednicima i direktorima škola, brzu i jednostavnu izradu uobičajenih izvještaja o održanim časovima, te ocjenama i izostancima učenika.

E-dnevnici su nastali na inicijativu roditelja koji su tražili, da im na neki način u ovo vrijeme brzih promjena i savremenog načina života, bude omogućeno da u svakom momentu imaju informacije o uspjehu u učenju i vladanju svoje djece.

Vrlo je značajno da i naša djeca, kroz sistem obrazovanja, steknu stručnost u osnovnim digitalnim vještinama, bez čega nema napretka u savremenom svijetu. Svima je u interesu da informatiziramo administrativne procese u svim školama, a što je u skladu sa svjetskim trendovima u obrazovanju.

Ovaj projekat je još jedan siguran korak u bolju budućnost!