Individualna stručna usavršavanja

Datum objave: 14.05.17 Objavio: admin

U okviru individualnog stručnog usavršavanja nastavnika, u petak, 10.3.2017. godine nastavnica njemačkog jezika, Bisera Kurtović,  realizirala je ogledni čas. Nastavna tema nosi naziv- „ Geburtstag“, a nastavna jedinica je glasila „ Wie spӓt ist es“?. Sat je realiziran u VI- 2 razredu.Učenici su primjenjivali već usvojene nastavne sadržaje, ali usvajali i nove na vrlo zanimljiv i inovativan način.

Sadržaji iz oblasti njemačkog jezika prezentovani su vrlo edukativno, stručno i zanimljivo. Učenici su se odlično snalazili u vođenju dijaloga na njemačkom jeziku, postavljajući pitanja o vremenu, satu, te odgovarali tačno trudeći se odgovoriti izazovima.

Čas je uspješno realiziran, a gosti su bili direktorica škole, pomoćnik direktorice i pedagog.

Pohvale učenicima VI-2 razreda i nastavnici.

U mjesecu martu je također realiziran i drugi ogledni čas iz njemačkog jezika.

Tačnije u petak, 30.3.2017. godine u VII razredu, nastavnica njemačkog jezika, Mirela Zerem, realizirala je čas- nastavna tema je „Wohnen“, a nastavna jedinica je glasila „Bei Hanna zu Hause- Wiederholung“.

Učenici su se međusobno podsticali na aktivnost i učešće u radu, usmeno i pismeno se izražavali i uvježbavali leksiku njemačkog jezika, takmičeći se međusobno.

Sadržaji su prezentovani zanimljivo, kreativno i stručno. Posjetioci oglednom satu, direktorica škole, pomoćnik direktorice i pedagog su bili zadovoljni prezentovanim, te su sat ocijenili kao vrlo uspješan. Na kraju sata su uputili čestitke i učenicima i nastavnici.

FOTOGALERIJA