Logopedsko-defektološka podrška

Datum objave: 18.10.18 Objavio: admin

Početkom školske 2018/2019. godine, počela je stručna logopedska podrška djeci u okviru projekta „Logopedsko-defektološka podrška“. Projektom je obuhvaćeno deset osnovnih škola sa područja općine Ilidža, a realizuje se u našoj školi. Programom rada je obuhvaćeno 110 učenika različite etiologije.Realizacija projekta je počela 2014. godine u šest osnovnih škola. Projekat je finansiran od strane Općine Ilidža, ali se nije kontinuirano odvijao zbog nedostatka finansijskih sredstava.

Naša škola je aplicirala sa projektom “Komuniciraj bez straha” preko Federalnog ministarstva za obrazovanje, te smo dobili savremeni digitalni logopedski set. To je najnoviji aparat i najsavremenije pomagalo u radu sa svim kategorijama djece ometene u razvoju, a posebno slušno oštećene populacije djece.

Digitalni logopedski set predstavlјa inovaciju u obradi zvučnog signala koristeći digitalno signalno procesiranje koje precizno obrađuje zvuk, gotovo istom brzinom kao lјudski mozak. Koristi se u većini rehabilitacijskih postupaka uz logopedsku metodu. Set posjeduje 50 programa koji su namijenjeni za različitu govornu patologiju i to:

  • poremećaj izgovora glasova (dislalija),
  • poremećaj slušnog procesiranja,
  • specifičnih poremećaja jezika (disfazija),
  • smetnje i poremećaj u čitanju i pisanju (disleksija),
  • mucanje,
  • afazije,
  • poremećaj glasa…

Značajno je napomenuti da se kod slušnih oštećenja koristi zahvaljujući raznolikim mogućnostima filtriranja i dinamičnom procesiranju zvuka, a izuzetno je pogodan u rehabilitaciji govora i slušanja kod djece.

U okviru projekta educiran je i logoped po pitanju korištenja tog seta. Tako je olakšan rad i omogućen kvalitetniji učinak u domenu rehabilitacije i otklanjanja svih govornih i drugih poteškoća kod djece ometene u psihomotornom razvoju.

Istraživanja pokazuju da u školama, pored govorno–jezičkih smetnji djeca imaju i niz socio-emotivnih i psiholoških problema, koje treba timski rješavati u dogovoru sa službom škola i drugim medicinskim nadležnim institucijama. Ovakav način rada utiče na promjenu svijesti roditelja, nastavnika i vršnjaka. Logopedski rad je u domenu prevencije ranog otkrivanja, dijagnostikovanja i rehabilitacije kod djece sa svim oblicima govorno jezičkih smetnji u predškolskom i školskom periodu, uključujući i razvojne smetnje.

Za bolja postignuća, produktivniji rad, te za evidenciju djece s različitim oblicima razvojne etiologije, a čiji se broj iz godine u godinu povećava, potrebno je upotpuniti Stručni tim na nivou škola, koji bi bio u službi djece šire zajednice, na lokalnom nivou. Škole bi dobile kontinuiranu stručnu podršku u svojstvu prevencije, dijagnostike i savjetodavnog rada.

Ponosni smo što se u prostorijama naše škole realizuje ovaj značajan projekat.