Nastavak edukativnog treninga/seminara u Drugoj osnovnoj školi

Datum objave: 25.12.17 Objavio: admin

U sklopu projekta „Inkluzivno obrazovanje“ u kojem naša škola učestvuje već drugu godinu organiziran je drugi dio treninga/seminara na temu: „Diferencirano podučavanje“. Ovaj trening je održan 15. i 16. decembra 2017. godine u prostorijama naše škole za nastavnike „Druge osnovne škole“ i OŠ „Umihana Čuvidina“ u Sarajevu. Organizatori treninga su UNICEF BiH u saradnji sa Udruženjem EDUS i Udruženjem „DUGA“.

„EDUS“ („EDUKACIJA ZA SVE“) je neprofitna, nevladina organizacija koja razvija i unapređuje obrazovanje i podršku djeci sa i bez poteškoća u razvoju, partnerstvom sa vladinim, nevladinim i profitnim sektorom, kroz edukaciju, informiranje i podizanje svijesti javnosti.

Skupu se najprije obratila izvršna direktorica EDUS-a dr. Nirvana Pištoljević, koja je prisutne upoznala sa principima i ciljevima inkluzivnog obrazovanja te sa novim pojmovima vezanim za diferencirano obrazovanje. Prisutni su mogli od predavača čuti zanimljive informacije vezane za planiranje i izvođenje individualizirane nastave, kojom se omogućava optimalno razvijanje potencijala svakog djeteta, pa i onog sa posebnim potrebama. Nastavnici su mogli naučiti kako samostalno napraviti individualizirani edukacioni plan te na koji način ga realizirati u nastavi. Predavanja su se smjenjivala sa radionicama i kvizovima, gdje su nastavnici, takmičeći se, mogli pokazati koliko su novih znanja usvojili.

Podučavanje je proces osmišljavanja programa podučavanja u svrhu zadovoljenja procijenjenih potreba, interesa i sposobnosti raznolike djece. Jedan od najvažnijih ciljeva podučavanja je oslobađanje unutrašnjeg potencijala djece i omogućavanje postizanja optimalnog uspjeha.

Nadamo se da će ovakvi seminari doprinijeti boljem, kreativnijem i produktivnijem obrazovnom radu u našoj školi, kao i u svim školama našeg okruženja. Neka nam cilj bude znanje, a ne ocjena!

FOTOGALERIJA