NASTAVAK OBUKE ZA NASTAVNIKE

Datum objave: 26.01.18 Objavio: admin

U okviru projekta  „Inkluzivno obrazovanje“,  17.01.2018. godine u multimedijalnoj sali naše škole, održana je obuka za nastavnike. Organizatori obuke na temu „Učenje i podučavanje matematičkih pojmova“ su UNICEF u Bosni i Hercegovini i Udruženje „DUGA“. 

Generalni cilj je bio upoznati se sa pojmom i načinima funkcionalnog učenja u nastavi matematike.

Zanimljive grupne i kolektivne praktične aktivnosti su bile samo dio obuke, a realizator je bila, gospođa Aida Abdulović, učiteljica Osnovne škole „Vladislav Skarić“.

Posebnu pažnju i interes privukle su aktivnosti vezane za korištenje NUMICON pomagala u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti.

Obuka je bila veoma korisna, jer su sve aktivnosti bile isključivo vezane za praktične primjere iz prakse, te razmjenu iskustava stečenih u radu s djecom.

Inkluzivno obrazovanje je zapravo proces koji se odvija kroz promjene u pristupu podučavanju. Škola treba obezbijediti ambijent za optimalna postignuća u procesu nastave.Tokom školovanja, svako dijete treba ostvariti svoje pune razvojne potencijale i zagarantovana prava, uz kvalitetan odgoj i obrazovanje, usklađeno s njegovim realnim potrebama.

Inkluzivno obrazovanje podrazumijeva veću uključenost svih učenika u nastavni proces.

FOTOGALERIJA