O B A V I J E S T

Datum objave: 16.06.16 Objavio: admin

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se ispiti Eksterne mature polažu 20. i 21. juna 2016.godine.
S tim u vezi, obavještavamo učenike IX razreda da će se polaganje ispita predviđenih Eksternom maturom realizirati prema sljedećem rasporedu i to:

1.  dan – 20.06.2016. godine

–      Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;

–      Engleski jezik/Njemački jezik sa početkom u 12,00 sati.

2.  dan – 21.06.2016. godine – Matematika, sa početkom u 10,00 sati.

Napomena: Učenici su dužni doći u školu pola sata prije početka svakog od pomenutih ispita.

 

Hrasnica, 16.6.2016.godine                                                                                                                    Uprava škole