O B A V I J E S T

Datum objave: 15.06.17 Objavio: admin

Shodno Kalendaru aktivnosti koji je donio ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, predviđeno je da se ispiti Eksterne mature polažu 19. i 20. juna 2017.godine.
S tim u vezi, obavještavamo učenike IX razreda da će se polaganje ispita predviđenih Eksternom maturom realizirati prema sljedećem rasporedu i to:
1. dan – 19.06.2017. godine
– Engleski jezik/Njemački jezik sa početkom u 10,00 sati.
2. dan – 20.06.2016. godine
– Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost, sa početkom u 10,00 sati;
– Matematika, sa početkom u 13,00 sati.
Napomena: Učenici su dužni doći u školu pola sata prije početka svakog od pomenutih ispita.

Hrasnica, 12.06.2017.godine                                                                                         Uprava škole