Posjeta učenika kulturno-historijskim i religioznim objektima u Sarajevu

Datum objave: 14.11.17 Objavio: admin

U utorak 31.10.2017. učenici petih, šestih, sedmih, osmih i devetih razreda Druge osnovne škole, koji pohađaju časove predmeta Društvo/Kultura/Religija i Zdravi životni stilovi su u pratnji zamjenika direktora Ćeske Almira i nastavnika Bajramović Omera posjetili više religioznih/historijskih objekata u starom dijelu grada, kao i Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

Posjeta je započeta obilaskom Gazi Husrev-begove džamije i pratećih objekata Gazi Husrev-begovog vakufa, tokom koje su učenici bili u prilici da se upoznaju sa životom, djelom i vakufom (ostavštinom) ove značajne ličnosti za historiju našeg grada. Učenici su posjetili i najstariju jevrejsku (sefardsku) sinagogu u gradu, koja u funkciji Muzeja Jevreja BiH već godinama pruža priliku da se bolje upoznamo sa historijom, religijskim i kulturnim običajima jevreja u našem gradu. Posjeta Muzeju Stare pravoslavne crkve, smještenom u Crkvi svetih arhanđela Mihaila i Gavrila u starom dijelu grada, bila je prilika da se učenici upoznaju sa  osnovnim saznanjima o historijatu pravoslavne crkve, te karakteru i značaju pojedinih relikvija koje su imali prilike vidjeti u ovoj crkvi.

Posjeta je zaokružena boravkom u Zemaljskom muzeju Bosne i Hercegovine, gdje su se na  odjeljenjima Prirodnih nauka i Etnologije, uz pomoć kustosa muzeja, mogli upoznati i sa nekim novijim postavkama (“Svijet vodenih i močvarnih staništa”  i dr.)

FOTOGALERIJA