RADIONICA – KRUGOVI PRIJATELJA

Datum objave: 26.05.18 Objavio: admin

Dana 21.05.2018. godine u našoj školi, održana je radionica u okviru projekta „Krugovi prijatelja“, a u saradnji s udruženjem „DUGA“. Radionica je održana u II-2 razredu u prisustvu svih učenika odjeljenja i učiteljice Alme Festić-Kovač.Ova radionica je nastavak aktivnosti u okviru projekta „Regionalnom saradnjom do inkluzivnog obrazovanja uz primjenu metodologije – Krugovi prijatelja“. Metodologiju su prezentirale članice udruženja „DUGA“ Muamera Lindov i Alma Kudra.

Kroz praktične  primjere, učenici su mogli da nauče da krugovima prijatelja gradimo mrežu podrške za svako dijete, kroz razvijanje socijalne uključenosti djece, prihvatanje i razumijevanje u vršnjačkoj grupi, smanjivanje izazovnog ponašanja kod djece, te ohrabrivanje djeteta da se uključi u grupu i prihvati njena pravila. Cilj projekta je i pružanje podrške djetetu da se uspješno nosi s određenim promjenama, kao i pomoć djetetu da stekne što više prijatelja.
Od metodologije „Krugovi prijatelja” direktnu korist imaju djeca koja su povučena u socijalnim odnosima, te djeca koja se osjećaju izolovano i usamljeno u vršnjačkoj grupi.

Odrasla osoba – facilitator je tu da pomogne „Krugu prijatelja”, ali vršnjaci rade sa djetetom na identifikaciji poteškoća i pronalaženju praktičnih ideja za njihovo rješavanje.

Zahvaljujemo se našim gostima, koji su ovom radionicom pokazali da uvijek može bolje, više i drugačije, a sve u cilju pomoći i podrške djetetu, kako bismo osigurali njegov pravilan psihički i fizički razvoj. Naša škola je uvijek spremna za nove izazove i nove metode rada, tako će nam i primjena ove metodologije biti još jedan siguran korak za sretniju i bolju budućnost naše djece.

DIJETE NAM JE CENTAR SVIJETA – SVAKO DIJETE POSEBNA PLANETA!

FOTOGALERIJA