RADIONICA ZA DJECU IZ PRODUŽENOG BORAVKA I – IV RAZREDA

Datum objave: 19.10.18 Objavio: admin

Početak nove školske 2018/2019. godine je obilježila i jedna inovacija. Naime, riječ je o realizaciji radionica socijalne interakcije sa učenicima od I do IV razreda iz produženog boravka. U ponedjeljak, 15.10.2018.godine, u prostorijama produženog boravka škole, održana je jedna od učenicima najzanimljivijih radionica pod nazivom „Cvijet vrlina“. Tema radionice predstavlja svakog učenika kao jedan cvijet. Radionicu je održala socijalna radnica Lejla Sarajkić.Učenici su najprije imali zadatak da od papira izrežu cvjetove i da ih oboje. Naredni zadatak bio je da u sredinu cvijeta upišu svoje ime i prezime, a na latice cvijeta da upisuju svoje vrline. Cilj radionice nije bio da svaki učenik sam za sebe upisuje vlastite vrline, već da mu drugi učenici govore koje su to vrline kod njega prepoznali, navodeći primjere situacija u kojima su prepoznali te osobine. Na taj način se učenici potiču na razmišljanje i stavljanje u prvi plan dobre i pozitivne osobine kod drugih učenika sa kojima se u produženom boravku svakodnevno viđaju i druže. Na taj način se učenici potiču na samopouzdanje, sigurnost u sebe, vrednovanje i svakodnevno praktikovanje svojih dobrih osobina (vrlina) u različitim situacijama. Usput, navođenjem primjera situacija u kojima su prepoznali nečije vrline, učenici mogu naučiti i kako da se ponašaju i reaguju u određenim situacijama, isključujući mogućnost iskazivanja negativnih osobina. Naredni zadatak je bio da se cvjetovi sa imenima učenika i njihovim vrlinama zalijepe na drvo nacrtano na panou, koje predstavlja produženi boravak, čineći tako njegovu bogatu, rascvjetalu krošnju. Pano sa naslovom „Naše vrline“, postavljen je na ulazu u produženi boravak, kako bi se učenici svaki put kada ulaze u produženi boravak, podsjetili na svoje vrline i vrline svojih drugara, koje trebaju svakodnevno da ističu.

Voditelj radionice:

Lejla Sarajkić, mr.scr.