Trening/seminar za uposlenike „Druge osnovne škole“

Datum objave: 24.11.17 Objavio: admin

Dana, 16.11.2017. godine, u multimedijalnoj sali naše škole, u okviru projekta  „Inkluzivno obrazovanje“,  održan je trening/seminar za uposlenike naše škole. Organizatori treninga na temu „ Strategije rada s roditeljima/starateljima – Partnerstvo s porodicom“ su UNICEF u BiH i Udruženje „DUGA“.  

Na samom početku, direktorica naše škole, prof.  Arnela Trešnjo je predstavila naše goste i zahvalila im se na veoma uspješnoj saradnji tokom realizacije navedenog projekta. Direktorica je istakla da mi već drugu godinu učestvujemo u navedenom projektu, te da je naša škola uvijek bila primjer inkluzivne škole.

Predavanje, prezentacija i radionica su bili samo dio realizovanih aktivnosti ovog treninga u oviru Modula 1, a realizatori su bili, gospođa Anka Izetbegović, izvršna direktorica Udruženja „DUGA“ i gospođa Beba Šarkinović, direktorica Osnovne škole „Džemaludin Čaušević“.

Svako dijete treba ,tokom školovanja, ostvariti svoje pune razvojne potencijale i zagarantovana prava, kao osnove kvalitetnog života .

U odnosu na tradicionalni sistem školovanja , uloga škole u savremenim uslovima se znatno promijenila. U posljednje dvije decenije izražena je tendencija da se u oblasti odgoja  i obrazovanja obezbijedi veći stepen učešća roditelja u odlučivanju o obrazovanju i odgoju djece. Ovo nastojanje čini da škola više ne funkcioniše samostalno, već je dobila stalne partnere–roditelje. To ih čini uključenijim u život djeteta, a naravno i odgovornijim. Imaju priliku da iznesu svoje mišljenje, očekivanja i zahtjeve.

Nastavnici treba da unapređuju ambijent za optimalna postignuća u procesu nastave i učenja,  uz podršku njihovog  kontinuiranog profesionalnog usavršavanja i razvoja. Oni nisu više jedini autoritet po pitanju izvora znanja i informacija, niti je škola jedini centar učenja i razvoja mladih. U zavisnosti od socijalne sredine u kojoj žive i rade, ekonomskog statusa, nivoa obrazovanja i životnog iskustva, očekivanja savremenih roditelja od škole veoma su raznovrsna.

FOTOGALERIJA