Završna konferencija projekta „Parent’s Corner“ u Sarajevu

Datum objave: 12.03.18 Objavio: admin

Završna konferencija projekta „Parent’s Corner“ iz programa ERASMUS +KA2 je održana 09.03.2018. godine u Sarajevu. Na završnoj konferenciji, predstavnici sarajevske Osnovne škole „Aleksa Šantić“ i partneri u projektu su predstavili sve aktivnosti provedene u protekle tri godine, kao i rezultate implementacije dobrih praksi.

Program ERASMUS +KA2 ima za cilj poboljšanje kvalitete poučavanja i učenja od predškolskog do srednjoškolskog obrazovnog nivoa u školama širom Evrope. U okviru tog programa, školama se pružaju prilike za saradnju s partnerima u Evropi i razvoj stručnih vještina nastavnog kadra.

Osnovna škola  „Aleksa Šantić“ je u aprilu 2015. godine aplicirala s projektom iz programa ERASMUS +KA2 pod nazivom „Teacher education – strenghtnening partnership between school and parents“- za koju je dobila podršku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo. U projektu su učestvovali i partneri iz Poljske, Slovenije, Portugala, Turske, Bugarske i Velike Britanije.

Organizovane  su i edukacije za predstavnike iz još 15 škola, nakon čega ih se nekoliko angažovalo u oblasti razmjene dobrih praksi u obrazovanju i apliciranju za isti projekat.

Tako je i naša škola postala škola – partner u projektu. Na početku projekta urađeno je istraživanje o partnerstvu roditelja  i škole, a prikupljane su i dobre prakse od država sudionica projekta.

Na završnoj konferenciji projekta  „Parent’s Corner“ (kutak za roditelje) iz programa ERASMUS +KA2,  naša škola je dobila priliku da predstavi aktivnosti provedene u protekle tri godine kao i rezultate implementacije dobrih praksi. Zaista smo ponosni na sve ono što smo zajedno uradili proteklih godina, a to smo i dokazali realizacijom brojnih projekata uz unapređenje odgojno-obrazovnog rada.

Iskrene čestitke timu ERASMUS+ projekta naše škole, koji već intenzivno radi na apliciranju za nove projekte.

Želimo im mnogo sreće i uspjeha u radu!

FOTOGALERIJA