Raspored odjeljenskih starješina

Datum objave: 13.09.17 Objavio: admin

Redni broj Razred Odjeljenje Razrednici
1. I 1 Studenović Suvada
2. I 2 Hadžić Amira
3. I 3 Medar Amra
4. I 4 Pekić Sanela
5. II 1 Džino Azra
6. II 2 Festić Kovač Alma
7. II 3 Kadrija Mediha
8. III 1 Nikšić Azra
9. III 2 Muzur Sanela
10. III 3 Ćatić Lejla
11. IV 1 Paleta Jasminka
12. IV 2 Jahić Vildana
13. IV 3 Memija Emina
UKUPNO I-IV 13 odjeljenja
14. V 1 Kurtović Bisera
15. V 2 Divoš Adisa
16. V 3 Novović Nevenka
17. VI 1 Žiko Mirsada
18. VI 2 Ćehović Selma
19. VI 3 Arnaut Memović Alma
20. VI 4 Rogić Dijana
21. VII 1 Alić Elvis
22. VII 2 Laličić Aldiana
23. VII 3 Ljatifi Emina
24. VIII 1 Podgorica Edina
25. VIII 2 Pamuk Alma
26. VIII 3 Hodžić Edina
27. IX 1 Bajramović Omer
28. IX 2 Beširević Sena
29. IX 3 Zerem Mirela
UKUPNO V-IX 16 odjeljenja
SVEGA 29 odjeljenja