Vijeće roditelja

Datum objave: 18.10.17 Objavio: admin

Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.
Na početku svake godine Vijeće roditelja se inovira/ i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika, koji su završili IX razred prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.
Mandat člana roditelja traje dvije školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i /ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata.
Vijeće roditelja bira rukovodstvo, odnosno predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara, većinom glasova prisutnih članova na osnovu kratke biografije.
Mandat rukovodstva Vijeća roditelja traje dvije školske godine ili četiri, uz obavezu potvrde svake školske godine ( u slučaju da se izjasni neko iz rukovodstva da nije u mogućnostio da obavlja rad tokom cijelog mandata).

Ciljevi Vijeća roditelja su :

– Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
– Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
– Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
– Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zaiteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim,
– Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja,
– Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
– Razvijanje komuniciranje između učenika/ učenica, nastavnika/ nastavnica, roditelja i zajednice,
– Poboljšanje uvjeta rada u školi,
– Poboljšanje standarda učenika,
– Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,
– Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

Razred Članovi Vijeća roditelja
I-1 Indira Đukanović
I-2 Aldijana Elezović
I-3 Hajran Škrijelj
I-4 Merima Vele
II-1 Jasmin Hadžić
II-2 Edina Lončarić
II-3 Azra Kikanović-Berilo
III-1 Elvedin Hadžić
III-2 Aida Mujezinović
III-3 Jasmin Voloder
IV-1 Edin Muhić
IV-2 Aldijana Milišić
IV-3 Sanela Memić
V-1 Minela Delić
V-2 Dina Čolić
V-3 Nermana Radončić
VI-1 Azra Selimović
VI-2 Melisa Lokvančić
VI-3 Salem Mijezinović
VI-4 Haris Mujezinović
VII-1 Elvir Hukić
VII-2 Hajra Gibanica
VII-3 Emir Ibrahimović
VIII-1 Adela Mašić
VIII-2 Lejla Atović
VIII-3 Edin Gadžo
IX-1 Damir Laličić
IX-2 Ajka Šalaka
IX-3 Mirsad Kalkan