Vijeće roditelja

Datum objave: 18.10.18 Objavio: admin

Vijeće roditelja osnovne škole čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja od I do IX razreda, a koji se bira na roditeljskom sastanku svakog odjeljenja.
Na početku svake godine Vijeće roditelja se inovira/ i dopunjuje novim članovima, na taj način da roditeljima učenika, koji su završili IX razred prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.
Mandat člana roditelja traje dvije školske godine, uz mogućnost isključenja iz Vijeća roditelja na zahtjev većine roditelja i /ili zbog opravdanih razloga razrješenjem prije isteka mandata (bolest, smrt, ako član učini krivično djelo, zbog nedoličnog obavljanja funkcije). Jedan roditelj može imati najviše dva mandata.
Vijeće roditelja bira rukovodstvo, odnosno predsjednika, zamjenika predsjednika i sekretara, većinom glasova prisutnih članova na osnovu kratke biografije.
Mandat rukovodstva Vijeća roditelja traje dvije školske godine ili četiri, uz obavezu potvrde svake školske godine ( u slučaju da se izjasni neko iz rukovodstva da nije u mogućnostio da obavlja rad tokom cijelog mandata).

Ciljevi Vijeća roditelja su :

– Promoviranje interesa zajednice u kojoj se škola nalazi i interesa škole u toj zajednici,
– Podržavanje aktivnog učešća roditelja i zajednice u radu škole,
– Prezentiranje stavova roditelja učenika/ učenica Školskom odboru ili bilo kojoj drugoj zainteresiranoj strani,
– Obavještavanje Školskog odbora i bilo koje druge zaiteresovane strane o stavovima Vijeća kad god to smatra neophodnim,
– Predstavnici roditelja u Školskom odboru predstavljaju i zastupaju isključivo stavove Vijeća roditelja,
– Učešće u pripremi i realizaciji odgovarajućih projekata koji podržavaju i promoviraju odgojno-obrazovni rad u školi,
– Razvijanje komuniciranje između učenika/ učenica, nastavnika/ nastavnica, roditelja i zajednice,
– Poboljšanje uvjeta rada u školi,
– Poboljšanje standarda učenika,
– Obezbjeđivanje udžbenika i školskog pribora,
– Povezivanje škole sa ostalim relevantnim subjektima u cilju poboljšanja nastavnog procesa i vannastavnih aktivnosti.

Razred Ime i prezime roditelja Telefoni
I-1 Sanel Bajrović 061/339-085
I-2 Melisa Delalić 061/012-764
I-3 Seida Memija 062/011-888
II-1 Indira Đukanović 061/381-614
II-2 Aldijana Elezović 061/228-142
II-3 Hajran Škrijelj 062/390-261
II-4 Muamera Hatić 061/388-789
III-1 Emir Vatrić 061/245-936
III-2 Damir Laličić 062/204-420
III-3 Azra Berilo 061/424-526
IV-1 Elvedin Hadžić 061/382-097
IV-2 Aida Mujezinović 061/837-613
IV-3 Jasmin Voloder 061/139-343
V-1 Edin Muhić 061/262-426
V-2 Aldijana Milišić 062/590-860
V-3 Sanela Memić 063/244-033
VI-1 Adis Delić 061/251-594
VI-2 Dina Čolić 061/904-955
VI-3 Nermana Radončić 062/215-002
VII-1 Azra Selimović 062/422-005
VII-2 Melisa Lokvančić 061/490-749
VII-3 Salem Mujezinović 061/544-041
VII-4 Haris Mujezinović 061/269-007
VIII-1 Elvir Hukić 063/896-560
VIII-2 Hajra Gibanica 061/808-794
VIII-3 Emir Ibrahimović 061/165-161
IX-1 Adela Mašić 061/709-360
IX-2 Lejla Atović 061/867-065
IX-3 Edin Gadžo 063/899-729