Konkurs VI/2022

Datum objave: 20.06.22 Objavio: Rialda Bibuljica

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – nastavnik engleskog jezika, pozicija II-1 a) 1 – revidirana lista

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – nastavnik informatike, pozicija II-1 a) 2

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – spremačica, pozicija II-1 a) 3

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – dnevni čuvar, pozicija II-1 a) 4

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – dnevni čuvar, pozicija II-1 b) 1

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – bibliotekar škole, pozicija II-1 c) 1

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – Edukator-rehabilitator/defektolog, pozicija II-2 1 – revidirana lista

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – Logoped, pozicija II-2 2

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – Psiholog, pozicija II-2 3

BODOVNA RANG-LISTA: Radno mjesto – Asistent u odjeljenju, pozicija II-2 4 – korigovana i revidirana lista