Prijava nasilja nad učenicima

Datum objave: 16.09.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Svaki oblik nasilja nad učenicima možete prijaviti na e-mail škole: prijavi.drugaos@gmail.com

Zaprimljene prijave bit će dostupne isključivo stručnoj službi škole (pedagog, psiholog).

  • Nemoj misliti da se događa samo tebi – događa se mnogima i na svim mogućim mjestima;
  • Ne misli da to zaslužuješ iz nekog razloga – ne moraš osjećati sram – nasilnici su ti koji imaju problem;
  • Potraži pomoć – ne suočavaj se sam/sama s ovim problemom;
  • Ako znaš za neki slučaj nasilja, ispričaj roditeljima, pedagogu, psihologu, nastavniku … oni će znati šta treba poduzeti.