Dopunska nastava

Datum objave: 6.10.14 Objavio: admin

DOPUNSKA NASTAVA U ŠKOLSKOJ 2015./2016.godini
R.b. Naziv dopunske nastave Razred Voditelj dopunske nastave Ukupan broj planiranih časova Termini održavanja
1. Dopunska nastava II-1 Jasminka Paleta 35       Srijeda      
10:45-11:30
      Srijeda      
16:15-17:00
2. Dopunska nastava II-2 Vildana Jahić 35 Srijeda
10:45-11:30
Srijeda
16:15-17:00
3. Dopunska nastava II-3 Emina Memija 35 Srijeda
10:45-11:30
Srijeda
16:15-17:00
4. Dopunska nastava III-1 Suvada Studenović 35 Utorak
10:45-11:30
Utorak
16:15-17:00
5. Dopunska nastava III-2 Sanela Pekić 35 Utorak
10:45-11:30
Utorak
16:15-17:00
6. Dopunska nastava III-3 Amra Medar 35 Utorak
10:45-11:30
Utorak
16:15-17:00
7. Dopunska nastava IV-1 Amira Hadžić 35 Utorak
11:35-12:20
Utorak
12:20-13:10
8. Dopunska nastava IV-2 Alma Festić-Kovač 35 Ponedjeljak
11:35-12:20
Ponedjeljak
12:20-13:10
9. Dopunska nastava IV-3 Mediha Kadrija 35 Ponedjeljak
11:35-12:20
Četvrtak
12:20-13:10
10. Dopunska nastava IV-4 Azra Džino 35 Četvrtak
12:25-13:10
Srijeda
12:25-13:10
11. Dopunska nastava iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti VI Edina Hodžić 35 Četvrtak
12:20-13:10
Utorak
13:30-14:15
12. Dopunska nastava iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti VII Edina Rašljanin 35 Ponedjeljak
12:20-13:10
Četvrtak
12:20-13:10
13. Dopunska nastava iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti VIII Edina Rašljanin 35 Ponedjeljak
12:20-13:10
Četvrtak
12:20-13:10
14. Dopunska nastava iz Bosanskog, hrvatskog, srpskog jezika i književnosti IX Mersija Huseinović 35 Ponedjeljak
11:35-13:10
Ponedjeljak
11:35-13:10
15. Dopunska nastava iz Matematike VI, IX Svila Osmanović 34 Četvrtak
12:25-13:10
Ponedjeljak
13:30-14:15
16. Dopunska nastava iz Matematike VII Aldijana Bektešević 35 Ponedjeljak
13:30-14:15
Ponedjeljak
12:20-13:10
17. Dopunska nastava iz Matematike V, VIII Nevenka Novović 35 Utorak
13:30-14:15
Utorak
14:20-15:05
18. Dopunska nastava iz Engleskog jezika VI Hajrija Adrović 35 Četvrtak
11:30-13:10
Četvrtak
11:30-13:10
19. Dopunska nastava iz Engleskog jezika V, VII Aldiana Laličić 35 II smjena –Utorak (VII)
12:25-13:10
I smjena –Utorak (V)
12:25-13:10
20. Dopunska nastava iz Njemačkog jezika VII, VIII Mirela Zerem 35 II smjena –Utorak (VIII)
12:25-13:10
I smjena –Ponedjeljak (VII)
13:30-14:15
21. Dopunska nastava iz Fizike VIII, IX Mirsada Žiko 35 Srijeda (VIII)
13:30-14:15
Utorak (IX)
11:30-12:20
22. Dopunska nastava iz Geografije VIII, IX Fahrudin Bičo 35 I smjena- Ponedjeljak
11:35-13:10