Produženi boravak

Datum objave: 24.05.21 Objavio: Rialda Bibuljica

AKTIVNOSTI U PRODUŽENOM BORAVKU 2020/2021:

Izrada novogodišnjih ukrasa

Nogodišnja priredba

Proslava Nove godine

Izrada čestitki i panoa za Dan nezavisnosti

Izrada čestitki i panoa za 8. mart

Zabavne vannastavne aktivnosti

Izrada domaće zadaće i nastavnih listića

Sportske aktivnosti

Dnevni raspored aktivnosti u produženom boravku

Produženi boravak radi od 07:00 do 17:00 sati.

Dnevni raspored produženog boravka se odvija prema sljedećoj satnici:

07:00-08:00 dolazak učenika u produženi boravak i doručak
08:00 odlazak učenika na nastavu, prema odjeljenskim rasporedima
08:00-09:30 tematski jutarnji sastanak, crtani filmovi, jutarnja gimnastika…
09:30-11:30 izrada domaće zadaće i vježbanje nastavnog gradiva
11:30-12:00 slobodne aktivnosti, odmor, rekreacija, društvene igre, igre na otvorenom, pedagoške radionice…
12:00-13:00 ručak i odlazak na nastavu prema odjeljenskim rasporedima
13:00-13:30 slobodne aktivnosti, odmor, rekreacija, društvene igre, igre na otvorenom, takmičarske igre…
13:30-15:30 izrada domaće zadaće i vježbanje nastavnog gradiva
15:30-17:00 slobodne aktivnosti, odmor, rekreacija, društvene igre, igre na otvorenom, takmičarske igre i odlazak djece kući

Opis rada u produženom boravku

Produženi boravak je kvalitetno osmišljen boravak djece u prostorijama produženog boravka, a koji se ostvaruje tokom nastavnog dana. To je oblik odgojno obrazovnog rada koji ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti.

Produženi boravak naročita je povoljnost za učenike čiji roditelji rade puno radno vrijeme, ili više, pa nisu u mogućnosti da preuzmo dijete po završetku nastave, ili da ga dočekaju kod kuće.

U produženom boravku borave učenici od prvog do četvrtog razreda, kao i djeca upisana u predškolski sistem.

U vrijeme boravka u produženom boravku učenicima je uz savladavanje nastavnog programa organizovano vrijeme za odmor i igru, obroke, odmor na zraku, kreativno provođenje slobodnog vremena, te pisanje domaće zadaće i vježbanje nastavnih sadržaja.

Rad u produženom boravku je jako cjelovit i bogat. Ne svodi se samo na pisanje domaće zadaće i vježbanje nastavnih sadržaja. Rad u produženom boravku snažno utiče na emocije učenika, sigurnost u sebe, sampoštovanje, saradnju, pomaganje drugima, odgovornost, znatiželju, samovrijednovanje, osjećaj uspješnosti i mnoge druge segmente koji pozitivno utiču na izgradnju kvalitetne ličnosti.

U produženom boravku povezuje se igra, učenje i rad.