Upis

Datum objave: 17.04.14 Objavio: admin

UPIS U PRVI RAZRED

Polazak u školu je velika promjena u životu djeteta, ali i u životu roditelja. Dijete se navikava na nove radne obaveze, na novu sredinu.

Osnovno obrazovanje je obavezno za svu djecu – školske obveznike do navršenih 15 godina života, odnosno do završene osnovne škole. Školskim obveznikom redovne osnovne škole smatra se dijete koje će do 1. marta tekuće godine navršiti 5 i po godina života.

Sekretar škole objavljuje obavijest o upisu u prvi razred.  Postoje dva upisna roka : aprilski i augustovski . Komisiju za upis u prvi razred čini pedagog škole i nastavnici razredne nastave. Samo testiranje zrelosti djece za upis u prvi razred vrši pedagog škole, koja je ujedno i prva osoba sa kojom se dijete susreće.  Zato taj susret treba da bude prijatan za dijete.

Dokumentacija koja je potrebana za upis djeteta u prvi razred je sljedeća:
 
– Izvod iz matične knjige rođenih – ovjerena kopija
– Ljekarsko uvjerenje iz Doma zdravlja
– Potvrda o pohađanju obaveznog programa za djecu u godinu pred polazak u školu