21. MART SVJETSKI DAN OSOBA SA DOWN SINDROMOM

Datum objave: 30.03.23 Objavio: Rialda Bibuljica

21. mart je dan u kojem se svake godine od 2006. obilježava Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Sindrom je dobio ime po engleskom ljekaru Johnu Langdonu Downu koji ga je opisao 1866. godine.

Djeca sa Down sindromom su kao i svaka druga djeca, s potrebama, željama i osobinama koje ih čine jedinstvenima. Oni zaslužuju jednaku priliku za obrazovanje, zapošljavanje i društvenu interakciju kao i sva druga djeca. Važno je da se osigura podrška i prilagodbe koje su im potrebne kako bi se integrisali u društvo na najbolji mogući način. Treba naglasiti da osobe s Down sindromom imaju pravo na život bez diskriminacije i stigmatizacije. Važno je da ih društvo prihvati i cijeni, a ne da ih marginalizira i diskriminira. Osobe s Down sindromom imaju jedinstvene sposobnosti i karakteristike koje mogu obogatiti našu zajednicu. Njihova sposobnost da vole, daju podršku, budu kreativni i izrazito vrijedni su samo neke od stvari koje mogu ponuditi. Nažalost, često se suočavaju s predrasudama i diskriminacijom, što može dovesti do njihove marginalizacije i isključenosti iz društva. Stoga je važno educirati ljude o Down sindromu i poticati inkluzivno društvo u kojem su osobe s Down sindromom prihvaćene i uključene u sve aspekte života. Osobe s Down sindromom su jedinstvene i vrijedne osobe koje zaslužuju ljubav, poštovanje i podršku svih nas.

Mobilni stručni tim naše škole, učitelji i učenici nižih razreda su obilježili 21. mart Svjetski dan osoba sa Down sindromom. Obukli su različite čarape u znak podrške i na taj način doprinijeli širenju ljubavi, razumijevanja i podrške za njihove drugare sa Down sindromom. U holu škole je izložen pano koji su članice Mobilnog stručnog tima i njihovi učenici izradili sa puno ljubavi i pažnje.

Pripremila: Sanela Pekić

FOTOGALERIJA