Kantonalno takmičenje u Upozoravanju na opasnost od mina

Datum objave: 29.11.19 Objavio: admin

U subotu, 16.11.2019. godine u prostorijama JU OŠ “Malta” realizovao je 23. Kantonalno takmičenje ekipa osnovnih škola Kantona Sarajevo u Upozoravanju na opasnost od mina. Takmičenje je realizirano u organizaciji Crvenog križa Kantona Sarajevo, Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo/Prosvjetno-pedagoškog zavod Kantona Sarajevo. Učešće na takmičenju uzeli su učenici iz sljedećih škola:

  • JU OŠ “Hamdija Kreševljaković” (Stari Grad)
  • JU OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” (Centar)
  • JU OŠ “Malta” (Novo Sarajevo)
  • JU OŠ “Sokolje” (Novi Grad)
  • JU Druga osnovna škola (Ilidža)
  • JU OŠ “Zaim Kolar” (Trnovo)
  • JU OŠ “Hašim Spahić” (Ilijaš)
  • JU OŠ “Zahid Baručija” (Vogošća).

Takmičenje se sastojalo od pet grupa zadataka: „Usmeni odgovori“, „Slagalica“, „Pantomima“, „Anagram“ i „Ispravi netačne rečenice“.

Ekipa naše Druge osnovne škole na ovom takmičenju osvojila je solidno četvrto mjesto. Učenicama i nastavniku Nerminu Vatriću upućujemo iskrene čestitke na uspješnom predstavljanju naše škole.

FOTOGALERIJA