Akcija čišćenja Kantona Sarajevo

Datum objave: 17.05.19 Objavio: admin

U našoj školi se svakodnevno organizuju aktivnosti koje su usmjerene na podizanje razine svijesti učenika o važnosti zaštite okoliša i prirode. Zaštita životne sredine je važan i odgovoran zadatak za sve nas, pa tako i naših učenika.

Ministarstvo za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo je donijelo odluku da se sve predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u Kantonu Sarajevo pridruže velikoj proljetnoj akciji čišćenja. Akcija traje od 20.04. do 20.06. 2019. godine, a primarni cilj je razvijanje svijesti i odgovornosti za zaštitu okoliša.

Svjesni činjenice da moramo čuvati prirodu, a ne uništavati istu, realizovana je akcija čišćenja školskog dvorišta naše škole, kao i zelenih površina van školskog dvorišta. Akcija čišćenja podrazumijeva prikupljanje otpada u već predviđene vrećice, kao i odlaganja istih u kontejnere. Zaštitne rukavice i vrećice za otpad obezbijeđene su od strane Udruženja „Eko-Aleja“ Ilidža. Akcija je provedena pod motom „ Zajedničkim snagama očistimo našu Hrasnicu“.

Učenici i uposlenici škole su se rado odazvali i podržali akciju čišćenja. Želja nam je da skrenemo pažnju na značaj čuvanja okoline, jer je ekološki problem jedan od najvećih problema današnjice. Samo zajedničkim djelovanjem možemo ublažiti posljedice ekološke katastrofe.

Veoma je važno raditi na ekološkom obrazovanju djece, koje treba obuhvatiti sve nivoe odgojno-obrazovnog procesa, od predškolskog do visokoškolskog, a posebno s naglaskom na djecu nižeg školskog uzrasta.

Stvaranje i održavanje uslova za razvoj ekološke svijesti kod djece treba organizovati  planski i sistemski. Djeci treba pružiti priliku za ekološko obrazovanje u raznim ekološkim radionicama, sekcijama, te im kroz igru omogućiti međusobnu interakciju, jer su djeca vrhunski imitatori nas.

Veoma je značajno i svakodnevno motivisati učenike na čuvanje okoliša, njegovoj zaštiti, a istovremeno razvijajući kritičko mišljenje prema negativnim pojavama koje su nastale ljudskim nemarom, a narušavaju kompletnu prirodnu ravnotežu.

ČUVAJMO OKOLIŠ, JER ČIST OKOLIŠ JE ČISTA SAVJEST!

FOTOGALERIJA