Akti škole

Datum objave: 11.02.19 Objavio: admin

PRAVILA JAVNE USTANOVE „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILA ŠKOLSKE ISHRANE JAVNE USTANOVE „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILNIK O RADU I O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE ”DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA (38-786/19; 38-2143/19; 03-30-327/20 )

PRAVILNIK O PRIJEMU I BORAVKU DJECE U PRODUŽENOM BORAVKU JAVNE USTANOVE “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

PRAVILA O KUĆNOM REDU Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica