Akti škole

Datum objave: 18.11.20 Objavio: Rialda Bibuljica

PRAVILNIK O RADU I O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI RADNIH MJESTA JAVNE USTANOVE ”DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA (04-30-1706-1/20)

PRAVILA JAVNE USTANOVE „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILA ŠKOLSKE ISHRANE JAVNE USTANOVE „DRUGA OSNOVNA ŠKOLA“ ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILNIK O PRIJEMU I BORAVKU DJECE U PRODUŽENOM BORAVKU JAVNE USTANOVE “DRUGA OSNOVNA ŠKOLA” ILIDŽA/HRASNICA

PRAVILNIK O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

PRAVILA O KUĆNOM REDU Javne ustanove „Druga osnovna škola“ Ilidža/Hrasnica