ALWAYS EDUKATIVNI PROGRAM

Datum objave: 11.04.23 Objavio: Rialda Bibuljica

„Sve što želiš da znaš o pubertetu“

U petak, 24. marta 2023. godine, agencija Grey Worldwide d.o.o. organizirala je edukativno predavanje za učenice petog razreda, uz saglasnost roditelja.

Cilj ovog programa jeste unapređenje znanja učenica o pubertetu, higijeni te fizičkim i emocinalnim promjenama u  adolescenciji. Program je pokrenut u saradnji sa Ministarstvom odgoja i obrazovanja i kompanije Procter & Gamble. Za implementaciju ovog programa angažirane su moderatorice sa psiholoških, pedagoških i medicinskih studija. Nakon predavanja, učenice su pored edukativnih materijala dobile i poklon Always proizvoda.

Zahvaljujemo se Agenciji Grey Worldwide i kompaniji Procter & Gamble na ovom edukativnom programu.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić