BESPLATNI UDŽBENICI ZA UČENIKE 6. I 7. RAZREDA

Datum objave: 6.09.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Ove školske godine obezbijeđeni su besplatni udžbenici za učenike šestih i sedmih razreda devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja u Federaciji BiH, odnosno prvenstveno za one učenike koji su u stanju socijalne potrebe.

Naime, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti i ove je godine potpisalo ugovore o finansiranju/sufinansiranju nabavke besplatnih udžbenika sa svim kantonalnim ministarstvima obrazovanja koja su bila dužna nabaviti pripadajući broj kompleta udžbenika, a na osnovu vlastitih evidencija o učenicima u stanju socijalne potrebe ili evidencija, odnosno podataka prikupljenih od strane svih osnovnih škola sa područja svog kantona, i to najkasnije sedam dana prije početka školske 2021/2022. godine.

Tako je planirana količina udžbenika za utvrđeni broj naših učenika koji su u stanju socijalne potrebe već stigla u našu školu i u prvim danima septembra prema planu podijeljena učenicima.

Smatramo da je ovo projekat od velikog značaja i za djecu i za roditelje, s obzirom na to da će besplatni udžbenici finansijski rasteretiti roditelje, a djeci omogućiti normalno obrazovanje. Želimo iskazati zahvalnost Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke što je na ovaj način pomoglo našim učenicima da postižu što bolji uspjeh u svom školovanju.