ČAS IZ TEHNIČKE KULTURE

Datum objave: 13.06.22 Objavio: Rialda Bibuljica

U srijedu 1.6.2022. godine održan je ogledni čas iz tehničke kulture u odjeljenju V-2 razreda. Realizator časa bila je nastavnica Selma Ćehović, a nastavna tema: praktičan rad – Izrada makete raskrsnice. Znamo da je za učenike praktičan rad uvijek zanimljiv i izazovan, ali na ovom času je bio i naročito uspješan.

Nastavnica Selma je najprije sa učenicimaponovila ranije stečena znanja o saobraćaju, a potom im dala potrebne informacije vezane za izradu saobraćajnih znakova i upute za praktičan rad. Učenici podjeljeni u grupe su, slijedeći nastavnicine upute, počeli sa izradom zadanih elemenata i rezultati su ubrzo bili vidljivi: modeli raskrsnica sa svim saobraćajnim znacima i signalizacijom.

Cilj ovog časa bio je da učenici utvrde stečena znanja iz oblasti saobraćaja, ali i da ovladaju vještinom rukovanja alatom i obrade kartona, ljepenke i papira, kako bi stečena znanja mogli koristiti u svakodnevnom životu.

Čas je bio zanimljiv i dinamičan, a učenici su pokazali zavidan stepen znanja i vještine. Nastavnica Selma je uspješno rukovodila radom učenika i davala jasne upute i smjernice.

Oglednom času prisustvovali su direktor Almir Ćesko, pomoćnik direktora Emil Kalić i pedagogica Indira Memić.

Čestitamo nastavnici Selmi Ćehović i učenicima na uspješno realiziranom oglednom času i želimo im mnogo uspjeha u daljem radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA