ČLANOVI BIBLIOTEKARSKE SEKCIJE I DAN NEZAVISNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Datum objave: 7.03.23 Objavio: Rialda Bibuljica

„Da sam ptica i da imam krila, ja bih cijelu Bosnu preletjela, letjela bih, nikad ne bih stala, dok se Bosne ne bih nagledala.“ Narodna pjesma.

Prvi mart, koji je proglašen za Dan nezavisnosti  BiH, bit će upisan zlatnim slovima u historiju naše zemlje. Tog dana 1992. godine naša zemlja je svrstana među značajan broj nezavisnih država u svijetu / oko 190 država koje su stekle nezavisnost.

To je dan kad je država stekla punoljetstvo, primila odgovornost i obavezu pred međunarodnom zajednicom:

  • da će u svim svojim odnosima sa drugim nezavisnim državama vladati po regulama međunarodnog prava i preuzeti prema trećim licima sve svoje obaveze koje je imala ranija država;
  • da će poštovati međunarodno pravo i proklamovana ljudska prava i slobode;
  • da će voditi miroljubivu politiku prema susjedima i
  • da se neće služiti silom u međunarodnim odnosima, sa izuzetkom ako je prinuđena da se brani od agresije.

Posljednja prepreka na putu međunarodnog priznanja BiH mogao je da bude referendum koji je zakazan za kraj mjeseca februara 1992. godine. Međutim, dva dana poslije referenduma, 1. marta 1992. godine, bilo je poznato da se većina građana BiH izjasnila pozitivno. Zvanični rezultati su saopšteni 9. marta. Glasalo je 64,31%  birača. Protiv nezavisnosti izjasnilo se nešto više od pet hiljada građana.

6. aprila 1992. godine obnovljeni su temelji bosanskohercegovačke državnosti. Kada su tenkovi i topovi srpsko – crnogorske armije počeli da razaraju Sarajevo i druge gradove naše zemlje, stigla je vijest da su odluku naroda u BiH o slobodnoj i nezavisnoj državi priznale članice Evropske unije. Time je priznat državni subjektivitet BiH. Iste godine, 21. maja, zastava BiH se zavijorila pred Palatom Ujedinjenih nacija.

Zahvaljujući stečenoj nezavisnosti za koju je trebalo mnogo mudrosti i hrabrosti, država BiH je danas postala moderna država kojoj su priznate historijske granice. Našu zemlju je priznalo više od 90 zemalja, i to onih najuticajnijih. Zato će ovaj datum zlatnim slovima biti upisan u našoj historiji.

Članovi bibliotekarske sekcije dali su svoj doprinos obilježavanju Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Čitali su pjesme posvećene domovini i svojim likovnim radovima ukrasili školsku biblioteku. Na taj način djeca razvijaju i njeguju ljubav prema domovini i ostaju časni i pošteni građani Bosne i Hercegovine. U prilogu su fotografije koje prikazuju atmosferu i radost učenika prilikom izrade likovnih radova i izreka o našoj lijepoj domovini.

Pripremila: Sanela Pekić

FOTOGALERIJA