DAN DJETETA

Datum objave: 27.11.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Međunarodni dan djeteta

Međunarodni dan djeteta obilježava se 20. novembra s ciljem boljeg razumijevanja, prihvatanja i dobrobiti svakog djeteta. Generalna skupština UN-a je 20. novembra 1959. godine, usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”.

Osnovna dječija prava su:

  • prava preživljavanja – hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
  • razvojna prava – razvoj, odgoj i obrazovanje, porodica, kultura, identitet;
  • prava učestvovanja – donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
  • prava zaštite od – zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice.

Ovaj važan dan su obilježili i učenici naše škole kroz različite aktivnosti: crtanje, igru, najdraže igračke, knjige, kreativne izražaje. Razgovarali su o aktivnostima UNICEF-a  i njihovih ambasadora, jednakim pravima za svu djecu svijeta, kao i o međusobnom pomaganju i humanosti.

Univerzalni dječiji dan nije samo dan za proslavu djece takva kakva jesu, već i podizanje svijesti o djeci širom svijeta, koja su doživjela nasilje u oblicima zlostavljanja, iskorištavanja i diskriminacije. Djeca se koriste kao radnici u nekim zemljama, uključena su u oružani sukob, žive na ulici trpeći razlike zbog religije, manjinskih pitanja ili onesposobljenja/invaliditeta.

Obilježavanjem ovog dana se žele podstaći organizacije koje se bave ljudskim pravima i slobodama, na preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju dječijih prava, jer su ona temelj izgradnje naprednog društva.

 Pripremila: Emina Memija

FOTOGALERIJA