DAN DRŽAVNOSTI BOSNE I HERCEGOVINE

Datum objave: 6.12.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Da se prisjetimo:

 • Bosanskohercegovački narodi su od davnih vremena činili napore da izgrade svoju državnost i obezbijede slobodu.
 • U srednjem vijeku osnovana je Srednjovjekovna bosanska država. 1463. godine Srednjovjekovna bosanska država je uništena osvajanjima Osmanlija, a njena državnost je razrušena.

 • Odlukom Berlinskog kongresa 1878. godine Bosna i Hercegovina je pripojena Austro – Ugarskoj monarhiji.
 • Tokom austrougarske uprave Bosna i Hercegovina je imala status posebne teritorijalne jedinice.
 • Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca 1. decembra godine Bosna je ušla u njen sastav.
 • Prema Sporazumu Cvetković – Maček 1939. godine, dio bosanske teritorije pripao je Banovini Hrvatskoj, a drugi dio je prema zamisli vladajućih krugova trebao biti priključen Srbiji. Na taj način je razbijena jedna historijska cjelina koja je vijekovima postojala, bez obzira na to koliko je bila samostalna i suverena.
 • Istraživanja su potvrdila da se izgradnja bosanskohercegovačke državnosti vršila u sklopu jedinstvene politike Komunističke partije Jugoslavije: da se Jugoslavija izgradi na federativnom principu, ali i da je bilo niz specifičnosti u izgradnji Bosne i Hercegovine kao zasebne federalne jedinice.
 • U toku Drugog svjetskog rata Bosna i Hercegovina je pretrpjela najveće gubitke.
 • Na Prvom zasjedanju ZAVNOBiH – a u Mrkonjić Gradu 1943. godine donesena je rezolucija da se ZAVNOBiH konstituiše kao opće političko predstavništvo Bosne i Hercegovine i time obnovi bosanska državnost.
 • Na Drugom zasjedanju u Sanskom Mostu 1944. ZAVNOBiH je konstituisan kao najveće zakonodavno, izvršno i narodno predstavničko tijelo Bosne i Hercegovine.
 • Nakon raspada komunističkog sistema 1990. godine održani su demokratski izbori. Februara 1992. godine proveden je referendum na kojem se većina građana izjasnila za samostalnu, nezavisnu i suverenu Bosnu i hercegovinu.
 • Ovu odluku priznale su članice Evropske zajednice čime je priznat i državni subjektivitet Bosne i hercegovine.
 • Maja 1992. godine Bosna i Hercegovina je primljena u Ujedinjene nacije.
 • Time je Bosna i Hercegovina vratila svoju državnost. Međutim, neprijatelji te državnosti pokušavaju razbiti njenu cjelovitost koja je bila i ostala prisutna u njenom milenijskom postojanju.

Učenici naše škole su sa svojim učiteljicama i predmetnim nastavnicima pripremili bogat program povodom obilježavanja 25. novembra – Dana državnosti Bosne i Hercegovine. Priredba je upriličena u multimedijalnoj Sali škole, 24.11.2022. godine u 10:30 sati. U ovoj prigodi, tražena je stolica više, a publika je salu napustila s osmijehom na licu i vidno zadovoljna.

Zahvaljujemo se našim dragim izvođačima i njihovim nastavnicima što su nam priredili krasan program.

Pripremila: Sanela Pekić

FOTOGALERIJA