DAN LJUDSKIH PRAVA

Datum objave: 16.12.19 Objavio: admin

Dan ljudskih prava obilježava se 10. decembra, na dan kada je 1948. godine potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima i po prvi put u historiji čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost, bez ikakvih razlika.

Univerzalnu deklaraciju je usvojila i objavila Skupština UN-a u Parizu, 10. decembra 1948. godine. Deklaracija predstavlja prvo globalno izražavanje prava svih ljudskih bića. Sadrži 30 članaka koji su kasnije elaborirani u međunarodnim ugovorima, regionalnim instrumentima ljudskih prava, nacionalnim ustavima i zakonima. Sva ljudska bića rođena su slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, imaju pravo na život, slobodu i sigurnost, jednaki su pred zakonom.

Naši učenici i njihovi nastavnici su obilježili Dan ljudskih prava, jer smo svjedoci da je i danas potrebna posebna pažnja i ulaganje napora radi ostvarivanja ovih načela u praksi. Ljudska prava socijalno ugroženih, starijih i nemoćnih osoba, manjinskih skupina, ugrožena su u razvijenim zemljama, a posebno u brojnim nerazvijenim zemljama širom svijeta.

Poštivanje načela Deklaracije, solidarnost, tolerancija i aktivna uloga svakog pojedinca u promovisanju ljudskih prava, zadaća je koja nikada neće biti u potpunosti okončana.