Donacija računara učenicima Druge osnovne škole

Datum objave: 30.04.20 Objavio: admin

Polovinom mjeseca marta došlo je do obustave redovne i početka online nastave za učenike osnovnih i srednjih škola Kantona Sarajevo. Ovaj vid nastave u Drugoj osnovnoj školi bio je i ranije primjenjivan u posebnim prilikama tokom realizacije Škole skijanja i u drugim sličnim prilikama. Međutim, problem sa kojim smo se susretali na samom početku, a koji je bitno utjecao na kvalitet realizacije nastavnog procesa putem online platformi (a samim tim i na kvalitet odgojno-obrazovnog procesa) je neposjedovanje odgovarajuće opreme od strane određenog broja učenika naše škole.

Kakav bi ovaj svijet bio da ne postoje ljudi velikog srca! Omladina džemata Kovači-Glavogodina je vrijedna ekipa koja već duži niz godina brine o socijalno ugroženim porodicama i omladini kojima je pomoć potrebna. Njihova je pomoć ugroženim kategorijama stanovništva naše Hrasnice obično u vidu stipendija, paketa sa namirnicama i higijenskim potrepštinama, a pomažu u prikupljanju novčanih sredstava za liječenje oboljelih. U ovoj situaciji u kojoj se nalazimo nisu zaboravili ni našu Drugu osnovnu školu, niti naše učenike. Svjesni problema sa kojim se susreću naši pojedini đaci i njihove porodice kada je u pitanju praćenje i sudjelovanje u realizaciji nastavnog procesa putem online platformi, odlučili su donirati 12 računara našim učenicima kojima je to najpotrebnije, a u skladu sa već ranije napravljenom listom prioriteta.
Uz ovu veoma vrijednu i značajnu donaciju, spomenut ćemo još i računar koji je poklon Vijeća roditelja KS za učenika naše škole. Ove donacije značajno su olakšale realizaciju nastavnog procesa putem online platformi za učenike i nastavnike Druge osnovne škole.
Najbolji su oni ljudi koji najviše koriste drugim ljudima! Ovim skromnim tekstom želimo iskazati veliku zahvalnost svim pojedincima koji su na bilo koji način učestvovali u ovoj dobrotvornoj akciji, a posebno se želimo zahvaliti organizatorima: Džematu Kovači – Glavogodina i Vijeću roditelja KS.