EDUKATIVNI MATERIJAL ZA INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Datum objave: 9.01.24 Objavio: Rialda Bibuljica

Investicija u znanje je investicija u budućnost koja se mnogostruko vraća. Tako je ove školske godine Općina Ilidža odlučila podržati i unaprijediti  inkluzivno obrazovanje u ilidžanskim osnovnim školama novčanim sredstvima u iznosu od 6.000 KM.

Navedeni iznos je jednako podijeljen na tri ilidžanske osnovne  škole: JU „Peta osnovna škola“ Sokolović Kolonija, JU „Sedma osnovna škola“ Blažuj i JU „Druga osnovna škola“ Hrasnica. Navedeni iznos od 2.000 KM naša škola je usmjerila u nabavku adekvatnog didaktičkog materijala. Didaktički materijal omogućava učenicima lakše usvajanje pojmova, pruža mogućnost manifestiranja kreativnosti, a učenici istraživanjem i zaključivanjem trajnije pamte. Važno je napomenuti da će se nabavljeni didaktički materijal naše škole koristiti i za učenike u drugim ilidžanskim školama koje realiziraju program inkluzivnog obrazovanja, a koje su u nadležnosti Mobilnog stručnog tima za pružanje podrške inkluzivnom obrazovanju kojem je naša škola matična.

Zahvaljujemo se Općini Ilidža što je prepoznala potrebe za unapređenje inkluzivnog obrazovanja, Upravi naše škole i članicama Mobilnog stručnog tima na odabiru didaktičkog materijala. Navedeni materijal će rad stručnjakinja Mobilnog stručnog tima učiniti lakšim, zanimljivijim i kreativnijim, a prostorije šarenijim i ugodnijim za našu dječicu.

                                                                                                                                        Pripremila: Amra Mešić