EUROPSKA ASOCIJACIJA ZA MUZIKU U ŠKOLAMA

Datum objave: 12.03.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Sekcije naše škole Hor-Orkestar, Čuvari narodne tradicije i Likovna sekcija sa temom „Muzika u meni“ ove godine učestvuju u obilježavanju europskog dana muzike u školama. Snimljeni materijali su poslani do 15.02.2023. godine. U odbrojavanju dana do same manifestacije EDUS predstavlja pojedinačno svaku prijavljenu državu.

07.03.2023. godine je objavljeno predstavljanje Bosne i Hercegovine sa slikom sekcije JU „Druga osnovna škola“, Hrasnica.

U srijedu 15.03.2023. godine  Europska asocijacija za muziku u školama organizuje centralnu online manifestaciju za sve učenike i nastavnike od 11:00 – 11:30 sati. Za sve članove ovih sekcija bit će organizovano praćenje manifestacije i putem linka  u Multimedijalnoj sali.

U spotu i drugim aktivnostima koje će biti prezentirane ove godine, učestvovalo je 17 škola i 400 učenika iz cijele Bosne i Hercegovine.

Naša škola je ovim nastupom dobila priliku da bude dio ove divne priče.

Pripremila: Sanela Pekić

FOTOGALERIJA