HUMANITARNA AKCIJA

Datum objave: 7.12.20 Objavio: Rialda Bibuljica

Dobrota ne mijenja samo nas, ona mijenja i svijet oko nas. Malo dobrote čovjeka prema čovjeku, više vrijedi nego silna ljubav prema čovječanstvu. Imajući u vidu značaj dobrote i pomaganja, nastavili smo realizaciju humanitarnih akcija.

U toku mjeseca novembra, pokrenuta je još jedna akcija prikupljanja novčanih sredstava i drugih potrepština za porodicu koja živi u veoma teškim uvjetima. U ovoj humanoj akciji su učestvovali uposlenici naše škole. Prikupljena novčana sredstva u iznosu od 675,00 KM, utrošit će se za nabavku osnovnih životnih potrepština porodici Sejdić, koja broji sedam članova. Samohrana majka je teško bolesna, a od šestero djece, troje su učenici naše škole. Porodica živi u kolektivnom smještaju u Hrasnici u veoma teškim uvjetima za život.

Naš primarni cilj je da poštujemo osnovne humane vrijednosti, te na taj način budemo dobar primjer drugima. Svi zajedno postajemo tolerantniji i fleksibilniji. Imamo bolji osjećaj za solidarnost i pripadnost društvu koje je humano. Želimo da naša škola nastavi svoj put dobročinstva i humanosti, kroz uspješnu realizaciju ovakvih projekata.

Hvala svima koji su dali svoj doprinos u pomenutoj akciji!

Pripremila: Emina Memija