ISTRAŽIVANJE O RASPROSTRANJENOSTI NASILJA NAD DJECOM U BIH

Datum objave: 15.11.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Na zahtjev Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Udruženje „Zemlja djece u BiH“ u saradnji sa Institutom za razvoj mladih ,,KULT” i Američkom organizacijom za međunarodni razvoj (USAID) je provelo istraživanje o rasprostranjenosti nasilja nad djecom u BiH.

Opći cilj istraživanja je da se utvrdi obim i fenomenologija nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini na populaciji djece/učenika drugog, šestog i osmog razreda osnovne škole i drugog razreda srednje škole, da se utvrde stvarni uzroci nasilja nad djecom, te sagleda efikasnost postojećih mehanizama zaštite djece od nasilja. U poređenju sa sličnim istraživanjima koja su do sada urađena u BiH na temu nasilja nad djecom, ovo istraživanje je najsveobuhvatnije i u pogledu broja i vrste kategorija nasilja koje su predmet ovog istraživanja (fizičko nasilje, psihičko nasilje, seksualno nasilje, nasilje u digitalnom okruženju i zanemarivanje).

Naša Druga osnovna škola je jedna od šest osnovnih škola Kantona Sarajevo koje su učestvovale u ovom istraživanju, a anketirani su učenici iz odjeljenja II-3, VI-2 i VIII-2, uz saglasnost roditelja. Istraživanje je provedeno u prostorijama škole 29.10.2021. godine uz prisustvo pedagogice škole, Indire Memić.

Zahvaljujemo se našim učenicima i njihovim roditeljima koji su pristali učestvovati u ovom važnom istraživanju. Nadamo se da će ovakvi projekti i istraživanja doprinijeti da se problem nasilja u porodici i društvu iskorijeni.

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA