IZAZOV “DABAR INFORMATIČAR”

Datum objave: 28.11.22 Objavio: Rialda Bibuljica

“Dabar informatičar” izazov je masovna priredba znanja i promocija informatike kao nauke namjenjene svim učenicima. Osnovna ideja i razlog organizacije “Dabar izazova” je promocija i popularizacija informatike među samim učenicima, njihovim prijateljima, ali i roditeljima. Svi zadaci su orginalni, izazovni i pristupačni svima. Prema međunarodnim dogovorima, svaki učenik ima pravo uzeti učešće na “Dabar izazovu” bez obzira na uspjeh u redovnoj nastavi.

Ove školske godine izazov “Dabar informatičar” trajao je od 14. do 25. novembra 2022. godine i ispred naše škole učestvovalo je ukupno 139 učenika u kategorijama petih i sedmih razreda.

U kategoriji petih razreda učestvovalo je 62 učenika naše škole, među ukupno 2067 učesnika izazova.

Ostvareni rezultati:

  1. mjesto na nivou škole Esma Đipa (49. mjesto na nivou izazova);
  2. mjesto dijele Memija Ema i Nađa Đihan, (151. mjesto na nivou izazova), tako da trećeg mjesta nema.

U kategoriji sedmih razreda učestvovalo je 77 učenika naše škole, među 3021 učenika na izazovu.

  1. mjesto na nivou škole Merjem Nikšić (78. na nivou izazova)
  2. mjesto Benjamin Sarić (78. na izazovu)
  3. mjesto dijele Bilal Hadžić i Muhamed Pločo (195. su bili na ukupnoj rang-listi).

Čestitamo našim uspješnim informatičarima i nastavnici Samri Isić na postignutim rezultatima, kao i svim učenicima koji su uzeli učešće na ovom izazovu!

Pripremila: Selma Bećirović