KANTONALNO TAKMIČENJE IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, HRVATSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI, SRPSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Datum objave: 1.06.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Krajem mjeseca maja održano je takmičenje za učenike osnovnih škola Kantona Sarajevo za nastavni predmet Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, i to za školsku 2021/2022. godinu. Pravo učešća su imali učenici trećeg i četvrtog razreda svih osnovnih škola na nivou Kantona Sarajevo.

Takmičenje se održalo u formi pisanja literarnih radova na zadanu temu. Učenici trećeg razreda su pisali na temu: Moja škola – moj svijet. Za učenike četvrtog razreda tema je bila: Šta nosi moja đačka torba?

Našu školu su na ovom takmičenju predstavljali Zerin Đozo i Adnan Suljević, učenici četvrtog razreda, i Imran Mujezinović, učenik trećeg razreda. Učenike su za takmičenje pripremale učiteljice Paleta Jasminka, Muzur Sanela i Jahić Vildana. Stručna komisija koju imenuje Ministarstvo za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo pregledala je sve prispjele radove. Naši su učenici postigli zapažen uspjeh:

  • Zerin Đozo je osvojio 38 bodova i odlično 5. mjesto,
  • Imran Mujezinović je osvojio 35 bodova i zavidno 8. mjesto,
  • Adnan Suljević je osvojio 32 boda i zavidno 13. mjesto.

Vrijednim učenicima i njihovim učiteljicama upućujemo iskrene čestitke za postignute rezultate!

Pripremila: Vildana Jahić

FOTOGALERIJA