KJU „PORODIČNO SAVJETOVALIŠTE“ ORGANIZIRALO PREDAVANJE ZA RODITELJE NAŠIH UČENIKA

Datum objave: 31.10.23 Objavio: Rialda Bibuljica

U ponedjeljak, 9. 10. 2023. godine, u multimedijalnoj sali naše škole organizirano je predavanje za roditelje naših učenika o temi „Izazovi savremenog roditeljstva“. Cilj predavanja je bio educirati roditelje za prepoznavanje i preveniranje unutarporodičnih faktora rizika u cilju blagovremenog prepoznavanja te preveniranja nepoželjnih oblika ponašanja kod djece koja vode maloljetničkoj delinkvenciji.

KJU “Porodično savjetovalište” provodi aktivnosti pružanja podrške porodici i školi u ostvarivanju odgojno-obrazovne funkcije kroz realizaciju projekta pod nazivom “Porodično u Vašoj školi”. Kroz radionice, edukacije i stručna predavanja u radu sa učenicima, roditeljima i nastavnicima, cilj projekta je istaći teme o unapređenju roditeljstva, izazovima odrastanja, problemima učenja, smanjenju nepoželjnih oblika ponašanja kod učenika, sprečavanju nasilja među djecom i mladima, životnim vještinama kao i komunikaciji na relaciji učenik-roditelj-nastavnik.

Porodica je ono što nas oblikuje, ono što najviše utiče na nas prilikom odrastanja, pa i u odraslom dobu.

Zahvaljujemo se KJU Porodičnom savjetovalištu na ovom važnom projektu i na kontinuiranom pružanju psihosocijalne podrške našim učenicima kao i pomoći i zaštiti porodice kao najvažnijeg jezgra današnjeg društva.

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić

FOTOGALERIJA