MEĐUNARODNI DAN TOLERANCIJE

Datum objave: 14.12.19 Objavio: admin

Tolerancija je poštivanje, prihvatanje i uvažavanje bogate raznolikosti svjetskih kultura, oblika izražavanja i načina života. To je otvorenost, komunikacija i sloboda misli, savjesti i vjerovanja, ona je sklad u različitosti. To nije samo moralna dužnost, nego je i politički i zakonski zahtjev.

Tolerancija donosi mir i doprinosi zamjeni kulture rata kulturom mira. Ona nije ustupak ili povlastica, ona je aktivan stav potaknut priznavanjem univerzalnih ljudskih prava i temeljnih sloboda drugih. Ne može se koristiti za opravdanje kršenja tih temeljnih vrijednosti. Trebaju je provoditi pojedinci, skupine i države. U skladu s poštivanjem ljudskih prava, tolerancija ne znači tolerisanje društvene nepravde, napuštanje ili slabljenje uvjerenja, već da se slobodno pridržavamo vlastitih uvjerenja.
Naši učenici su obilježili i ovaj dan, te na taj način pokazali tolerantnost u svim oblastima. Zajedno dajemo priliku osobama koje su drugačije od nas i upoznajemo ih. Prihvatamo kvalitete svake osobe bez obzira na različite stilove života, interese i sposobnosti. Učimo jedni druge toleranciji. Slavimo različitost i zajedno gradimo svijet u kojem će biti mjesta za svakoga. Mi prihvatamo činjenicu da ljudska bića, prirodno različita u svom izgledu, položaju, govoru, ponašanju i vrijednostima, imaju pravo živjeti u miru i biti to što jesu.