DONACIJA BH TELEKOMA: INTERAKTIVNA TABLA ZA NOVOOPREMLJENI KABINET INFORMATIKE

Datum objave: 3.07.23 Objavio: Rialda Bibuljica

Svjedočimo da u današnje vrijeme tehnika brzo napreduje. U skladu s tim, kompanija BH Telekom je našim učenicima obezbijedila nastavu koja odgovara potrebama savremenog učenika donacijom interaktivne table.

Upotrebom interaktivne table podstiče se bolja motiviranost učenika i lakše održavanje njihove pažnje. Interaktivna tabla pretvara tradicionalnu školsku tablu u interaktivan uređaj za podučavanje i prezentaciju. Uvođenje interaktivne table u nastavu učinit će  predavanja i proces učenja atraktivnijim, dinamičnijim i sadržajnijim. Nastavnicima omogućava veću kreativnost u sastavljanju nastavnih materijala, olakšava im proces čuvanja, izmjena i prosljeđivanja materijala učenicima. Učenicima pomaže da se potpunije uključe u proces učenja.

Donaciju interaktivne table obezbijedila je kompanija BH Telekom i u tu svrhu izdvojila 6.000,00 KM. Interaktivna tabla će biti raspoređena u novoopremljeni kabinet informatike u razrednoj nastavi za naše najmlađe učenike.

Nadamo se da će ova donacija našim učenicima olakšati rad, a nastavu informatike učiniti kvalitetnijom i uspješnijom.

Zahvaljujemo se kompaniji BH Telekom na ovoj značajnoj donaciji  i nadamo se da će i drugi poslovni subjekti imati sluha za ulaganje u obrazovne institucije.

“Obrazovanje ne mijenja svijet, mijenja ljude koji će promijeniti svijet.”

P. Freire

Pripremila: Irma Pamuk-Fejzić