NABAVKA ORMARA ZA KABINETE

Datum objave: 14.01.22 Objavio: Rialda Bibuljica

Tokom prvog polugodišta  urađeno je dosta na održavanju školskih prostorija. Pored loših ekonomskih uslova, iz sredstava škole izdvojen je novac za nabavku novih ormara za kabinete matematike i informatike.

U kabinet matematike raspoređena su tri dvokrilna ormara namijenjena za smještaj nastavnih sredstava i pomagala za nastavu matematike. Za kupovinu ovih ormara izdvojeno je ukupno 1.685,85 KM. Ormari su metalni i vatrootporni, te će trajati duže i biti od velike koristi nastavnicima matematike koji koriste ovaj kabinet.

Pored kabineta matematike, novim inventarom obogaćen je i kabinet informatike. Stari ormari iz ovog kabineta bit će iskorišteni u školskom arhivu, a na njihovo mjesto stigla su tri nova dvokrilna metalna ormara čija je vrijednost 1.446,82 KM. I ovi ormari su također nabavljeni iz budžeta škole.

Nadamo se da će nabavka ovih ormara biti samo jedna od stepenica koje olakšavaju put do uspjeha. Želimo nastavnicima matematike i informatike da ih dugo koriste u zdravlju i uspješnom radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA