NABAVKA PRIRUČNIKA

Datum objave: 10.12.20 Objavio: Rialda Bibuljica

NABAVKA PRIRUČNIKA ZA NASTAVNIKE

Vrednovanje, procjena i ocjenjivanje učeničkih postignuća je vrlo osjetljiv dio posla svakog nastavnika. Vrednovanje učeničkog znanja je starokoliko i sam nastavni proces. Početkom 19. stoljeća, s ciljem da se školovanje omogući svima, bez osvrta na religijski, rasni ili društveni stalež, a u kontekstu nastave, razvilo se vrednovanje. Njime su se kasnije naučno uglavnom bavili pedagozi.

Praćenje rada i ocjenjivanje učenika složen je problem vezan uz poučavanje. Nastavnicima se nude mnogi izvori iz kojih crpe ideje i materiju za poučavanje, obradu, uvježbavanje ili ponavljanje sadržaja. Oni izdvajaju dosta vremena kako bi njihovi nastavni sati bili sistemski pripremljeni, kreativni, zanimljivi i motivirajući za učenike. Jedna od povratnih informacija kvalitete njihovog rada i odnosa s učenicima je ocjena. Praksa pokazuje da nastavnici često imaju nedoumice kada se radi o ocjenjivanju. U skladu s analizom problema o kvalitetnom ocjenjivanju učenika, kreiran je i objavljen Priručnik o ocjenjivanju učenika nižih razreda osnovne škole. Priručnik treba olakšati proces ocjenjivanja u školama i smanjiti faktor subjektivnosti.

Imajući u vidu značaj objektivnog vrednovanja učenika, naša škola je iz vlastitih sredstava nabavila deset Priručnika o ocjenjivanju učenika nižih razreda osnovne škole, a isti su dostupni u našoj biblioteci. Zahvaljujemo se menadžmentu škole, a posebno našem uvaženom direktoru, gospodinu Ćesko Almiru, na ovoj veoma vrijednoj nabavci, koja će sigurno pomoći nastavnicima u objektivnom vrednovanju znanja učenika.

Sretan učenik je osnova za kvalitetno i uspješno usvajanje znanja.

Pripremila: Emina Memija