NABAVKA PROJEKTORA ZA KABINET MATEMATIKE

Datum objave: 1.06.22 Objavio: Rialda Bibuljica

U Drugoj osnovnoj školi stalne su promjene nabolje u cilju unapređenja nastavnog rada i uspješnijih rezultata učenika. U nizu takvih poduhvata nedavno je realizirana još jedna bitna nabavka: iz budžeta škole izdvojena su sredstva za nabavku novog projektora za kabinet matematike. U ove svrhe izdvojeno je 899,01 KM.

Poznato je da učenici bolje pamte sadržaje koji su im detaljnije predstavljeni i pojašnjeni, a ova nastavna sredstva olakšavaju nastavni rad. Laptop i projektor postali su neophodni kao tabla i kreda, pa je stoga ova nabavka još značajnija.

Želimo se zahvaliti Upravi škole na kontinuiranom opremanju učionica nastavnim sredstvima i pomagalima, a nastavnicama matematike želimo da ih nova oprema dobro i uspješno služi u radu!

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA