NAGRADE OD UDRUŽENJA CROA ZA DRUGU OSNOVNU ŠKOLU

Datum objave: 20.10.21 Objavio: Rialda Bibuljica

Polovinom mjeseca septembra, 15.9.2021. godine, našu školu su posjetili predstavnici Centra za razvoj omladinskog aktivizma CROA. Ovo udruženje ima za cilj promoviranje društvenog aktivizma kod mladih ljudi različitim projektima i radionicama koje se realiziraju u osnovnim i srednjim školama na području cijele BiH.

Također ovo udruženje pruža edukaciju i poticaj mladima da postanu nosioci aktivnosti usmjerenih ka razvoju i dobrobiti društva na lokalnoj i regionalnoj razini te se integriraju u sve društvene sfere. Tokom prošle godine naša škola je uzela učešće u realizaciji projekta “Volontiranje je cool”, a razlog ove posjete  bio je uručenje nagrada učesnicima projekta.

Podsjećamo, projekat je podrazumijevao organizaciju i realizaciju jedne volonterske aktivnosti uz prisustvo edukaciji o važnosti i mogućnostima volontiranja. Koordinatori projekta ispred Druge osnovne škole bile su nastavnica Adisa Musić i pedagogica Indira Memić, a učesnici su bili učenici: Bradarić Imran, kao koordinator ispred učenika, Čolak Lejla, Spahović Fatima, Botulja Ajša i Salihović Nerma. Učenici su svoj volonterski rad povezali sa Svjetskim danom ljubaznosti. U skladu sa epidemiološkom situacijom volonterski rad je osmišljen u vidu prezentacije i panoa pod naslovom „Nije teško biti ljubazan“.

U znak zahvalnosti za učešće u ovom projektu, predstavnici CROA su našoj školi poklonili komplet knjiga koje su dar Fondacije za izdavaštvo KS i Fondacije za bibliotečku djelatnost KS te zahvalnice za učesnike u projektu.

Zahvaljujemo se udruženju CROA na uručenim priznanjima i poklonima sa željom da se saradnja naše škole sa Centrom za razvoj omladinskog aktivizma nastaviti i u budućnosti.

Pripremila: Selma Bećirović

FOTOGALERIJA