Nagrađeni likovni rad na temu “Pokloni pričaju”

Datum objave: 29.12.19 Objavio: admin

Povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije protekle četiri godine nagrađuje najbolje likovne i literarne radove učenika osnovnih srednjih škola sa područja cijele BiH na određene antikorupcijske teme. Ove godine tema je bila “Pokloni pričaju”, a na učešće na ovom takmičenju uzeli su i učenici naše škole. Cilj ovog javnog poziva djeci da učestvuju na ovakvim konkursima je afirmacija njihovog etičkog promišljanja i upoznavanje mladih sa štetnim posljedicama korupcije.

Komisija koju su činila tri člana i to dva iz Sektora za prevenciju korupcije Agencije i stručna savjetnica za odnose s javnošću u Agenciji odlučili su, da je jedan od nagrađenih radova likovni rad naše učenice Nejre Salihović, pod mentorstvom nastavnice Alme Arnaut Memović.  Najbolji likovni radovi će biti štampani na kalendaru Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2020. godinu. 

Čestitamo učenici Nejri i nastavnici Almi za postignuti uspjeh i nadamo se da će ovakvih priznanja biti još mnogo!