O B A V I J E S T

Datum objave: 17.06.19 Objavio: admin

Dragi učenici, cijenjeni nastavnici i roditelji, u skladu sa Odlukom koju je donijela ministrica za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo Zineta Bogunić, kalendarom aktivnosti predviđeno je da se ispiti Eksterne mature polažu 19. i 20. juna 2019.godine.
S tim u vezi, obavještavamo učenike IX razreda da će se polaganje ispita predviđenih Eksternom maturom realizirati prema sljedećem rasporedu i to:

  1. dan – 19.06.2019. godine
  • Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost, sa početkom u 9,00 sati;
  • Engleski jezik sa početkom u 12,00 sati.
  1. dan – 20.06.2019. godine
  • Matematika, sa početkom u 10,00 sati.

Napomena: Učenici su dužni doći u školu pola sata prije početka svakog od pomenutih ispita.

 

Hrasnica, 17.06.2019.godine                                                                          Uprava škole